Česky English

Fulltextové vyhledávání

Kalendář

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > O nás > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Ladův kraj

2. Důvod a způsob založení

Dobrovolný svazek obcí Ladův kraj je založen ve smyslu ust. § 49 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“).
Svazek je zapsán v souladu s ust. § 49 odst. 4 zákona o obcích do rejstříku svazků obcí, který je veden Krajským úřadem Středočeského kraje, a je založen na dobu neurčitou.

3. Organizační struktura

Organizační struktura
Kontakty

4. Kontaktní spojení

4.1 Poštovní adresa

Ladův kraj
Městský úřad Říčany
Masarykovo nám. 53/40
251 01 Říčany

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Ladův kraj
Olivova 1800/2
251 01 Říčany

4.3 Úřední hodiny

Po telefonické domluvě

4.4 Telefonní čísla

mobilní telefon:
+420 724 865 138
+420 606 044 272

4.5 Adresa internetové stránky

www.laduv-kraj.cz

4.6 Adresa podatelny

Ladův kraj
Městský úřad Říčany
Masarykovo nám. 53/40
251 01 Říčany

Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

4.7 Elektronická adresa podatelny

laduv-kraj@laduv-kraj.cz

4.8 Datová schránka

pxm9y4v

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 51-2843320247/0100 

6. IČO

70899088

7. DIČ

CZ70899088
svazek obcí není plátcem DPH

8. Dokumenty

Úřední deska

9. Žádosti o informace

Dobrovolný svazek obcí Ladův kraj poskytuje informace ústní a písemné a umožňuje nahlížení do požadovaných spisů.

Dle § 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, musí být ze žádosti zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona.
Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

Žádost o poskytnutí informace zasílejte na adresu svazku obcí:
Ladův kraj
Městský úřad Říčany
Masarykovo nám. 53/40
251 01 Říčany

nebo prostřednictvím datové schránky

10. Příjem podání a podnětů

Návrh, stížnost, žádost, podnět lze podat na adresu

písemně:
Ladův kraj
Městský úřad Říčany
Masarykovo nám. 53/40
251 01 Říčany

prostřednictvím e-mailové schránky laduv-kraj@laduv-kraj.cz  jako přílohu k e-mailu

osobně (po předchozí telefonické domluvě) v kanceláři svazku
Ladův kraj
Olivova 1800/2
251 01 Říčany

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
zákon č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím
zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)
zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
zákon č. 320/2001, o finanční kontrole
zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

11.2 Vydané právní předpisy

svazek obcí nemá vlastní právní předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazby nebyly stanoveny

12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzor licenčních smluv

13.2 Výhradní licence

V tuto chvíli svazek obcí žádné výhradní licence neposkytuje.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

V roce 2019 nebyly žádné informace požadovány.

V roce 2020 nebyly žádné informace požadovány.

V roce 2021 nebyly žádné informace požadovány.

V roce 2022 nebyly žádné informace požadovány.