Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • Deutsch
 • English
 • En français
 • Italiano

Obsah

Rozpočtové opatření 5/2017

Pozvánka na Valnou hromadu DSO Ladův kraj

Výroční zpráva 2017

Rozpočtové optření č.3/2017

Oznámení o schválení RO 2/2017

Oznámení o schválení RO 1/2017

Oznámení o schválení závěrečného účtu za rok 2016

Závěrečný účet 2016

Závěrečný účet 1

Závěrečný účet 2

Závěrečný účet 3

Závěrečný účet 4

Záverečný účet 5

Závěrečný účet 6

Závěrečný účet 7

Závěrečný účet 8

Závěrečný účet 9

Závěrečný účet 10

Rozpočtový výhled 2015 - 2020

Ke stažení

Pozvánka na valnou hromadu 2017

Ke stažení

Rozpočtové opatření č.2 2017

Ke stažení

Rozpočtové opatření č.1 2017

Ke stažení

Valná hromada 2017

Pozvánka

Rozpočtu 2017

Ke stažení

Rozpočet 2016

Ke stažení

Závěrečný účet 2015


Záv. účet 1

Záv. účet 2

Záv. účet 3

Záv. účet 4

Záv. účet 5

Záv. učet 6

Záv. účet 7

Záv. účet 8

Záv. účet 9

Návrh rozpočtu pro rok 2015

Ke stažení

Závěrečný účet 2013

závěrečný účet 2013

Zpráva auditora

Závěrečný účet 2012

závěrečný účet 1

závěrečný účet 2

závěrečný účet 3

závěrečný účet 4

závěrečný účet 5

závěrečný účet 6

závěrečný účet 7

závěrečný účet 8

závěrečný účet 9

závěrečný účet 10

Základní informace o DSO Ladův kraj

Strategický plán rozvoje DSO Ladův Kraj

Strategický plán rozvoje DSO Ladův kraj vymezuje hlavní směry dlouhodobého rozvoje mikroregionu v následujících pěti až deseti letech a rozvojové priority pro období do roku 2006. Zároveň má sloužit jako výchozí materiál pro přípravu projektů a žádostí o poskytnutí finančních prostředků na jejich realizaci, zejména z fondů Evropské unie.

Dokument byl zpracován metodou strategického plánování, která je v odborné literatuře pro řešení tohoto typu problému doporučována a v našich podmínkách je již dostatečně vyzkoušená. Strategické plánování je systematické řízení jakékoliv organizace nebo obcí či regionů, zaměřené na to, aby mobilizovaly a co nejefektivněji využívaly všechny vlastní zdroje a včas a správně reagovaly na změny v okolním prostředí.

Přínos strategického plánování spočívá v tom, že:

 • pomáhá jasně si uvědomit žádoucí směry dlouhodobého vývoje a soustřeďuje veškeré úsilí a zdroje na řešení klíčových problémů,
 • ukazuje, jak se nejlépe připravit na budoucí vývoj vnějších podmínek, jak minimalizovat negativní dopad hrozeb a maximálně zužitkovat příležitosti, jež se mohou v budoucnosti objevit,
 • vytváří objektivní základ pro rozhodování o prioritách,
 • řeší problémy dlouhodobě a komplexně,
 • umožňují optimálně využívat zjevné i skryté lidské a finanční zdroje.

Strategické plánování představuje ucelenou sadu standardních, prakticky ověřených kroků a nástrojů řízení změn a zároveň i samotný proces řízení těchto změn, který zahrnuje přesné určení žádoucího směru změn, stanovení přesného postupu provádění těchto změn, vlastní provádění změn v praxi i průběžné sledování a vyhodnocování jejich průběhu a výsledků.

 • Kompletní změní dokumentu ke stažení zde