Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • Deutsch
  • English
  • En français
  • Italiano

Obsah

Stránka

  • 1

Pomozte nám opravit stezku Ladova kraje -značení, tabule a lavičky na stezce pro cyklisty a pěší.

Pomozte nám opravit stezku Ladova kraje -značení, tabule a lavičky na stezce pro cyklisty a pěší.Rok 2018 je ve znamení stého výročí vzniku naší první republiky a magické osmičky se týkají i svazku obcí Ladův kraj. Byl založen před 18 lety s cílem podpořit mikroregion s dvaadvaceti, nyní čtyřiadvaceti obcemi. Kromě legislativní pomoci se svazek stará o udržování mezi obecní spolupráce, rozvoj kultury, sportu, udržování tradic, atd.
Co je třeba opravit
Ladův kraj postupně zřídil stezky a cyklostezky, o které se permanentně stará. Každoroční běžná údržba stojí svazek nemalé náklady a nyní je navíc nutno zajistit mimořádnou investici. Nejdelší stezce - Krajem Josefa Lady je letos přes deset let, podepsal se na ní zub času a žádá si rozsáhlejší opravy. Mají být renovovány odpočinkové zóny a vyhlídkové body s lavičkami, informačními tabulemi a pro Ladův kraj typické kytičkové značení, což si vyžádá nemalé finanční prostředky a hodně práce.
Starostové všech dvaceti čtyř obcí Ladova kraje odsouhlasili vyhlášení veřejné sbírky a věří, že si lidé uvědomí, že stezky jsou součástí jejich okolí, nejsou samozřejmostí a vyžadují péči, aby byly zachovány.
Jak lze přispět
• Dárci mohou přispět jakoukoliv finanční částkou na účet Ladova kraje.
• Číslo účtu: 107 - 1172230237/0100 (Komerční banka)
• Každý příspěvek je užitečný – například za 80 Kč lze pořídit čtyři reflexní značky.
• Pomoci mohou jednotlivci, místní i jiné organizace a firmy.
• Na přání vystavíme potvrzení o daru pro daňové účely.
• Všechny dárce pozveme na otevření obnovené stezky.
• Nejštědřejší dárce s jejich souhlasem zveřejníme na webu www.laduv-kraj.cz či na FCB facebook.com/LADUVKRAJ.

Dárcům patří poděkování
Předem všem děkujeme za každou darovanou korunu. Svým příspěvkem dáváte vědět, že vám občanům malebného kraje za humny Prahy není jejich okolí lhostejné.

Jak vypadá stezka Krajem Josefa Lady – ta která potřebuje renovaci
Cyklistický okruh krajem Josefa Lady je dlouhý téměř 77 kilometrů a výškový rozdíl na trase činí 222 metrů. Stezka navazuje na páteřní trasy Greenway z Prahy do Vídně. I když ji neabsolvujete celou, nevadí, nabízí spoustu menších rozmanitých okruhů. Vede zvlněnou krajinou Pražské pahorkatiny v místech mezi severně položenými Říčany, Černými Voděrady na východě, Pyšely na jihu a Kostelcem u Křížků na západě. Stezka uspokojí spíše zdatnější cyklisty, ale například jízdu po vrstevnicové silnici Voděradskými Bučinami zvládne i rodina s malými dětmi. Více o této a dalších stezkách, aktivitách v regionu a seznam všech obcí Ladova kraje najdete na našem webu – www.laduv-kraj.cz.

3. 12. 2018 Zobrazit více

Stránka

  • 1