Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • Deutsch
 • English
 • En français
 • Italiano

Obsah

Rozpočtový výhled 2019-2023

viz r. 2019 (levý sloupec)

Základní informace o DSO Ladův kraj

Stanovy svazku

zde ke stažení

seznam členů r. 2018

Strategický plán rozvoje DSO Ladův Kraj

Strategický plán rozvoje DSO Ladův kraj vymezuje hlavní směry dlouhodobého rozvoje mikroregionu v následujících pěti až deseti letech a rozvojové priority pro období do roku 2006. Zároveň má sloužit jako výchozí materiál pro přípravu projektů a žádostí o poskytnutí finančních prostředků na jejich realizaci, zejména z fondů Evropské unie.

Dokument byl zpracován metodou strategického plánování, která je v odborné literatuře pro řešení tohoto typu problému doporučována a v našich podmínkách je již dostatečně vyzkoušená. Strategické plánování je systematické řízení jakékoliv organizace nebo obcí či regionů, zaměřené na to, aby mobilizovaly a co nejefektivněji využívaly všechny vlastní zdroje a včas a správně reagovaly na změny v okolním prostředí.

Přínos strategického plánování spočívá v tom, že:

 • pomáhá jasně si uvědomit žádoucí směry dlouhodobého vývoje a soustřeďuje veškeré úsilí a zdroje na řešení klíčových problémů,
 • ukazuje, jak se nejlépe připravit na budoucí vývoj vnějších podmínek, jak minimalizovat negativní dopad hrozeb a maximálně zužitkovat příležitosti, jež se mohou v budoucnosti objevit,
 • vytváří objektivní základ pro rozhodování o prioritách,
 • řeší problémy dlouhodobě a komplexně,
 • umožňují optimálně využívat zjevné i skryté lidské a finanční zdroje.

Strategické plánování představuje ucelenou sadu standardních, prakticky ověřených kroků a nástrojů řízení změn a zároveň i samotný proces řízení těchto změn, který zahrnuje přesné určení žádoucího směru změn, stanovení přesného postupu provádění těchto změn, vlastní provádění změn v praxi i průběžné sledování a vyhodnocování jejich průběhu a výsledků.

 • Kompletní změní dokumentu ke stažení zde