Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • Deutsch
  • English
  • En français
  • Italiano

Obsah

SOUTĚŽ VYHODNOCUJEME!

všem účastníkům velmi děkujeme a brzy oznámíme výsledky soutěže. 

___________________________________________________

Dobrovolný svazek obcí LADŮV Kraj

 MAP - Místní akční plán ORP Říčan a MAS Říčansko

vyhlašují pro rok 2019

fotografickou soutěž

ČTYŘI ROČNÍ OBDOBÍ v krajině Josefa Lady

Kategorie:

 1. Ladovské jaro 2. Ladovské léto 3. Ladovský podzim 4. Ladovská zima

Můžete soutěžit s jednou až čtyřmi fotografiemi, do každé kategorie však posílejte vždy jen jednu! Maximální počet od jednoho autora jsou tedy čtyři fotografie.

Vaše snímky prosím zasílejte pouze ve zmenšeném formátu.

O fotografie maximální velikosti v kvalitě pro tisk požádáme autory vždy adresně.

V každé kategorii vyhodnotíme tři nejlepší fotografie, z nichž připravíme kolekci 12 obrázků ze čtyř ročních období. Z té vytvoříme kalendář Ladova kraje a díla vystavíme na veřejné výstavě, samozřejmě s uvedením jmen autorů fotografií.

Přihlášením fotografie do naší soutěže stvrzujete, že jste autorem fotografie a na dílo se nevztahuje žádné právo třetí strany. Zasláním fotografie v tiskové kvalitě dáváte souhlas k jejímu zveřejnění a následnému publikování zdarma na stránkách www.laduv-kraj.cz, na facebookovém a instagramovém profilu Ladova kraje, a v dalších propagačních materiálech Ladova kraje.

  • Fotografie vítězů bude Ladův kraj zveřejňovat se jmény autorů snímků, tudíž zasláním projevujete i souhlas se zveřejněním těchto údajů.
  • Oceněním pro vybrané fotografy bude kromě vystavení děl také Ladův kalendář a poukaz na večeři pro 2 osoby do partnerské restaurace v našem regionu.

Fotografie ve velikosti náhledu posílejte v průběhu roku až do 24. prosince 2019 na adresu: akce.laduv-kraj@laduv-kraj.cz s uvedením kategorie: jaro, léto podzim, zima a s popisem místa, obce či lokality, kde byl snímek pořízen. Nezapomeňte uvést váš kontakt pro případ, že bychom Vás chtěli zpětně kontaktovat.

Těšíme se na Vaše obrázky Ladovských ročních období z našeho kraje!